BODYSUPPLY PURE WHITE VASELINE 250ml

SKU:  PBS-BZV250

Brand  Professional Body Supply 

BODYSUPPLY PURE WHITE VASELINE 250ml

SKU:  PBS-BZV250

Brand  Professional Body Supply 

Jar of pure Vaseline, pharmaceutical grade.
250ml
€3.89 + VAT
Availability: 338